• home_icon
  • >
  • 고객센터
  • >
  • 병원소식


 

목록

본원 단가입찰계약 공고 (2021년도)

조회1,587 2020.12.31 15:16
최고관리자
파일 #1
단가계약 견적의뢰.zip (273.3K) (63) DATE : 2020-12-31 15:16:50
파일 #2
입찰관련서류.zip (65.6K) (42) DATE : 2020-12-31 15:16:50

입찰공고


입찰공고 번호 : 대치행 제2020-05호


1. 용 역 명 : 본원 단가입찰계약 공고

2. 입찰일정

   가. 입찰공고 : 2021. 01. 01.

   나. 현장설명 : 생략

   다. 입찰마감 : 2021. 01. 15. 17:50

   라. 입찰일시 : 2021. 01. 15. 18:00


붙임 :  1. 입찰공고

          2. 입찰보증금지급각서

          3. 입찰서

          4. 입찰유의서

          5. 입찰참가신청서

          6. 청렴계약 이행서약서

          7. 청렴계약 입찰특별유의서

          8. 단가입찰내역서

목록