• home_icon
  • >
  • 고객센터
  • >
  • 병원소식


 

본원 단가입찰계약 공고 (2023년도)

조회1,052 2023.01.10 09:12
최고관리자
파일 #1
입찰관련서류+-.zip (65.9K) (42) DATE : 2023-01-10 09:12:34
파일 #2
입찰내역.zip (272.5K) (35) DATE : 2023-01-10 09:12:34

입찰공고


입찰공고 번호 : 대치행 제2022-01호


1. 용 역 명 : 본원 단가입찰계약 공고

2. 입찰일정

   가. 입찰공고 : 2023. 01. 06.

   나. 현장설명 : 생략

   다. 입찰마감 : 2023. 01. 20. 17:00

   라. 입찰일시 : 2023. 01. 20. 17:30


붙임 :   1. 입찰공고

          2. 입찰보증금지급각서

          3. 입찰서

          4. 입찰유의서

          5. 입찰참가신청서

          6. 청렴계약 이행서약서

          7. 청렴계약 입찰특별유의서

          8. 단가입찰내역서

목록