• home_icon
  • >
  • 고객센터
  • >
  • 공지 및 채용


 

장애인용 E.V 교체공사 입찰공고

조회2,928 2019.12.03 15:29
최고관리자
파일 #1
입찰공고.zip (31.0K) (6) DATE : 2019-12-03 15:29:17

입찰공고


입찰공고 번호 : 대치행 제2019-06호


1. 용 역 명 : 장애인용 E/V 교체공사 입찰공고

2. 입찰일정

   가. 입찰공고 : 2019. 12. 03.

   나. 현장설명 : 2019. 12. 11. 14:00

   다. 입찰마감 : 2019. 12. 17. 17:50

   라. 입찰일시 : 2019. 12. 17. 18:00


붙임 :  1. 입찰공고

          2. 입찰서

          3. 입찰참가신청서

          4. 교체내역 및 요구사양

목록