• home_icon
  • >
  • 고객센터
  • >
  • 공지 및 채용


 

Dental Unit Chair 5set 입찰공고

조회4,056 2020.04.20 14:05
최고관리자
파일 #1
입찰서.hwp (12.0K) (6) DATE : 2020-04-20 14:05:02
파일 #2
입찰참가신청서.hwp (14.0K) (1) DATE : 2020-04-20 14:05:02
파일 #3
입찰공고.hwp (14.0K) (2) DATE : 2020-04-20 14:05:02

입찰공고


입찰공고 번호 : 대치행 제2020-02호


1. 입 찰 명 : Dental Unit Chair 5set(페디랩 포함) 입찰공고

2. 입찰일정

   가. 입찰공고 : 2020. 04. 20

   나. 현장설명 : 2020. 04. 23. 10:00

   다. 입찰마감 : 2020. 04. 27. 17:50

   라. 입찰일시 : 2020. 04. 27. 18:00


붙임 :  1. 입찰공고

          2. 입찰서

          3. 입찰참가신청서

목록