• home_icon
  • >
  • 고객센터
  • >
  • 공지 및 채용


 

본원 단가입찰계약 공고 (2024년도)

조회1,302 2024.01.05 09:17
최고관리자
파일 #1
입찰관련서류+(1).zip (66.3K) (60) DATE : 2024-01-17 14:27:25
파일 #2
입찰리스트.zip (235.7K) (20) DATE : 2024-01-05 09:23:10

입찰공고


입찰공고 번호 : 대치행 제2023-04호1. 용 역 명 : 본원 단가입찰계약 공고

2. 입찰일정

   가. 입찰공고 : 2024. 01. 05.

   나. 현장설명 : 생략

   다. 입찰마감 : 2024. 01. 24. 17:00

   라. 입찰일시 : 2024. 01. 24. 17:30붙임 :   1. 입찰공고

          2. 입찰보증금지급각서

          3. 입찰서

          4. 입찰유의서

          5. 입찰참가신청서

          6. 청렴계약 이행서약서

          7. 청렴계약 입찰특별유의서

          8. 단가입찰내역서
목록